Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Abstraction-Creation

Op 12 februari 1931 werd door onder andere George Vantongerloo, Jean Hélion en Auguste Herbin een nieuwe kunstgroep geformeerd in het nieuwe, bijna voltooide, huis van Nelly en Theo onder de naam ‘Abstraction-Creation’. Theo was één van de drijvende krachten achter de formatie van de groep, en ook Nelly was er nauw bij betrokken. Ze ontving de kunstenaars ook na Theo’s dood later dat jaar bij haar thuis. De groep is van groot belang geweest voor de ontwikkeling en verspreiding van moderne kunst, iets waar Nelly haar hele leven lang mee bezig is geweest. Er waren internationaal zo’n 400 leden. Veel leden van Abstraction-Création waren afkomstig van de groep Cercle et Carré en Art Concret. Het doel van de groep was om een podium te creëren voor abstracte kunst, waartoe ook de kunst van Theo van Doesburg behoorde. Ze organiseerden groepstentoonstellingen, lezingen, discussiebijeenkomsten en gezamenlijke publicaties. Het is waarschijnlijk dat Nelly na Theo’s dood goede contacten onderhield met leden van de groep om Theo’s gedachtengoed te verspreiden.

Nelly bleef haar hele leven in het huis in Meudon wonen maar ze reisde regelmatig de wereld over. Dat haar vriendschap met Hans Arp de tijd doorstond, blijkt uit het feit dat ze hem in de jaren zestig nog regelmatig opzocht in Locarno, waar hij een groot deel van het jaar verbleef. Sophie was al in 1943 overleden Met zijn tweede vrouw, Marguerite Hagenbach (1902–1994) trouwde Hans Arp eind jaren 1950.

In haar huis in Meudon had Nelly in de logeerkamer een werk van Arp hangen en telkens als zij over haar leven met Van Doesburg vertelde- en dat deed ze vaak - ging het altijd over haar netwerk en over haar vriendschappen, over kunstenaars als Piet Mondriaan, Kurt Schwitters of Hans Arp. W. van Moorsel, Nelly van Doesburg 1899-1975. Doorsnee is mij niet genoeg, Uitgeverij SUN, 2000, p. 7

Atelier Nelly en Theo van Doesburg

Een nieuwe kijk op het werk van Nelly en Theo van Doesburg, dankzij de recente restauratie van de collectie Van Doesburg. Atelier Nelly en Theo van Doesburg erkent Nelly als sleutelfiguur in de opbouw van de reputatie van Van Doesburg en De Stijl. Tijdens het archiefonderzoek begon de rol van Nelly van Moorsel steeds meer manifest te worden. Het gesprek over het archief tendeert naar onderwerpen als identiteit, authenticiteit en háár stem binnen de artistieke wereld. Stralend middelpunt van de opstelling is hun meest uitgesproken project samen: de atelierwoning in Meudon. Met nooit eerder of lang niet getoonde schetsen, tekeningen en maquettes ingebed in de rijke gebruiksgeschiedenis van het huis.

Architectuur Dichterbij

De collectie Theo van Doesburg wordt binnen het omvangrijke restauratieprogramma van Architectuur Dichterbij vanwege zijn bijzondere cultuurhistorische waarde uitgebreid onderzocht, geconserveerd en zo nodig gerestaureerd. Architectuur Dichterbij kijkt vanuit mogelijke, nieuwe perspectieven naar de verzameling archieven om op die basis het verzamelbeleid te herformuleren en nieuwe noties aan te reiken met betrekking tot de waardering van historische bronnen.