Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Atelier Nelly en Theo van Doesburg belicht de sleutelrol die Nelly speelde bij de opbouw van de reputatie van De Stijl en van haar man in het bijzonder, aan de hand van het onlangs gerestaureerde archief van Theo van Doesburg. Deze eerste publieke presentatie in het kader van Architectuur Dichterbij is nu in digitale vorm te bezoeken.

Van Doesburgs architectonische werk behoort tot de Rijkscollectie, waar het verbindingen aangaat met collecties van andere architecten, partners, tijdgenoten en geestverwanten, zoals Cornelis van Eesteren, met wie hij het ‘Maison Particulière’ (1923) ontwierp, Abraham Elzas, die als stagiair zijn tekeningen uitwerkte en trouwde met Hermine Giefing, die Nelly hielp bij het interieurontwerp van de atelierwoning in Meudon. Of Piet Zwart, die in 1937 een gezelschap van prominente kunstenaars fotografeerde die bij Nelly op bezoek waren.

De ambitie van de samenstellers van de tentoonstelling was om nieuwe relaties binnen en tussen verschillende archieven te leggen en zo ondergewaardeerde of ongeziene aspecten van de collectie bloot te leggen. Architectuur Dichterbij kijkt vanuit mogelijke, nieuwe perspectieven naar de verzameling archieven om zo nieuwe noties aan te reiken met betrekking tot de waardering van historische bronnen.

Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Het Nieuwe Instituut ontwikkelde dit ruimtelijke model in samenwerking met Ardito op basis van de tentoonstelling uit 2020. Met een techniek die nog volop in ontwikkeling is, onderzoeken we hoe we tentoonstellingen toegankelijk houden en mogelijk kunnen verrijken.